Nowe propozycje ustalania kryteriów bilansowości zasobów oraz sporządzania geologiczno- ekonomicznych ocen złóż surowców mineralnych stałych

Jan Kostecki, Kazimierz Magiera

Abstract


,