Wystąpienie premiera Piotra Jaroszewicza na posiedzeniu Komitetu Badań Prognoz „Polska 2000”

. .

Abstract


,