O problemie wartościowej oceny zasobów kopalin użytecznych w złożach Bułgarii

D. Andrejew, Ch. Rusew, C. Pietrowa

Abstract


,