Sejsmiczna aparatura cyfrowa w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Geofizycznych

Aleksander Midura, Jerzy Świtek

Abstrakt


,