VI Międzynarodowy Kongres Speleologiczny, Olomuniec 1973 r.

J. Głazek

Abstrakt


,