Wyznaczanie efektów grawimetrycznych trójwymiarowych ciał zaburzających o dowolnych kształtach oraz określanie poprawek topograficznych za pomocą urządzenia elektroniczno-mechanicznego

Aleksander Kozera, Janusz Jamrozik, Józef Chmurzyński

Abstract


DETERMINATION OF GRAVIMETRIC EFFECTS OF THREE-DIMENSIONAL DISTURBANCE BODIES OF VARIOUS SHAPES AND ESTIMATION OF TOPOGRAPHIC CORRECTIONS BY THE USE OF AN ELECTRONIC-MECHANICAL DEVICE

Summary
The structure and the principles of operation of the new electronic-mechanical device are described in the paper. The device in used to estimate gravitation effects of three-dimensional bodies of any shape, size and depth of occurrence. It is shown that the device can be used . to estimate topographic corrections for gravimetric purposes.

Full Text:

PDF (Polish)