O kredowych "taflach" na północ od dolnego Nigru

Konstanty Potocki, Adam Tokarski

Abstract


.