Zdjęcia gleboznawcze i ich wykorzystanie w opracowaniu Szczegółowej mapy geologicznej Polski, w skali 1 : 50 000

Edward Rühle

Abstract


,