Kolokwium poświęcone petrofizycznym własnościom skał

Adam Dąbrowski

Abstract


,