Nowoczesna klasyfikacja osadów klastycznych według wielkości ziarn

Urszula Urbaniak-Biernacka

Abstrakt


,