Klasyfikacja i nomenklatura skał plutonicznych zalecana przez Podkomisję Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych dla spraw Systematyki Skał Magmowych

Kazimierz Smulikowski

Abstract


,