Otwory poszukiwawcze za ropą i gazem we Włoszech – dokumentacja i nadzór

Ryszard Dadlez

Abstract


PROSPECTING BORE HOLES FOR OIL AND GAS IN ITALY – DOCUMENTATION AND SUPERVISION