O występowaniu interglacjalnych lub preglacjalnych torfów kopalnych w rejonie Jaworzna

Jerzy Łabuś

Abstrakt


OCCURRENCE OF THE INTERGLACIAL OR PREGLACIAL FOSSILE PEATS IN THE REGION OF JAWORZNO