O możliwości wykorzystania krajowych dolomitów do produkcji kształtek konwertorowych

Maria Ruśkiewicz

Abstrakt


ON POSSIBILITY OF USING HOME DOLOMITE DEPOSITS FOR PRODUCING CONVERTORS