O możliwości wykorzystania krajowych dolomitów do produkcji kształtek konwertorowych

Maria Ruśkiewicz

Abstract


ON POSSIBILITY OF USING HOME DOLOMITE DEPOSITS FOR PRODUCING CONVERTORS