Odkrycie nowej jaskini w Górach Świętokrzyskich

Mirosława Boczarowa

Abstrakt


DISCOVERY OF A NEW CAVE IN THE HOLY CROSS MTS.