Otwory w poszukiwaniu ropy i gazu we Włoszech - niektóre metody badawcze

Ryszard Dadlez

Abstract


OIL AND GAS PROSPECTING BORE HOLES IN ITALY AND SOME RESEARCH METHODS