Kierunki rozwoju zaplecza naukowo-badawczego geologii w latach 1965-70

Witold Olendski

Abstract


DEVELOPMENT TRENDS OF THE SCIENTIFIC-RESEARCH BASE IN GEOLOGY, 1965-70