Warunki ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji odkrywkowej kopalin stałych na przykładzie złóż wapieni

Piotr Mączka

Abstrakt


.