Porównywalność i efektywność uranometrycznych zdjęć geochemicznych przy oznaczaniu uranu metodami chemicznymi i radiometrycznymi oraz porównanie ich z radiometrycznym zdjęciem gamma

T. Depciuch, J. Lis, S. Przeniosło, H. Sylwestrzak

Abstract


COMPARABILITY AND EFFECTIVENESS URANOMETRIC GEOCHEMICAL SURVEYS IN DETERMINATION OF URANIUM BY CHEMICAL AND U-RADIATION METHODS AND COMPARISON THEM WITH RADIOMETRICAL GAMMA SURVEY