Górny karbon w wierceniach w Sławnikowicach koło Zgorzelca

Jerzy Milewicz

Abstract


UPPER CARBONIFEROUS IN THE BORE HOLES OF SŁAWNIKOWICE NEAR ZGORZELEC