O nowych elementach budowy sarmatu detrytycznego widocznych na fotoplanach

Stanisław Pawłowski

Abstract


ON THE NEW ELEMENTS OF THE DETRITAL SARMATIAN STRUCTURE SEEN ON PHOTOPLANS