Główne kierunki spękań w wirowskim masywie serpentynitowym

Kazimierz Chmura, Janusz Sułkowski

Abstrakt


MAIN DIRECTIONS OF FISSURES IN THE SERPENTYNITE MASSIF