Badania nad wzbogacalnością kaolinu z Żarowa metodą flotacji

Mieczysław Budkiewicz, Janusz Biernat

Abstrakt


STUDY ON ENRICHMENT OF KAOLIN FROM ŻARÓW, BY MEANS OF FLOTATION