O faunie mięczaków z osadów miocenu lądowego w rejonie Chabielice-Kleszczów

Andrzej Nowicki, Emil Woźny

Abstrakt


ON THE MOLLUSC FAUNA OCCURRENCE IN THE CHABIELICE-KLESZCZÓW REGION