O faunie mięczaków z osadów miocenu lądowego w rejonie Chabielice-Kleszczów

Andrzej Nowicki, Emil Woźny

Abstract


ON THE MOLLUSC FAUNA OCCURRENCE IN THE CHABIELICE-KLESZCZÓW REGION