Granica ret-pstry piaskowiec w triasie chrzanowskim

Wiktor Zajączkowski

Abstrakt


ROETHIAN-BUNTSANDSTEIN BOUNDARY IN THE TRIASSIC OF CHRZANÓW