Występowanie soli kamiennej w rejonie Pilzna

Bolesław Cisek, Józef Czernicki

Abstrakt


ROCK SALT OCCURRENCE IN THE PILZNO REGION