Występowanie soli kamiennej w rejonie Pilzna

Bolesław Cisek, Józef Czernicki

Abstract


ROCK SALT OCCURRENCE IN THE PILZNO REGION