Fotogrametryczne zdjęcie ociosów małośrednicowych szybów wierconych

Zygmunt Kowalczyk

Abstract


PHOTOGRAMMETRICAL SURVEY OF SHAFT CHEEKS IN SMALL-DIMENSION SHAFTS MADE USING DRILL TECHNIQUE