Metodyka planowania perspektywicznego w zakresie surowców skalnych

Józef Baranowski, Stefan Kozłowski

Abstrakt


A METHOD OF PERSPECTIVE PLANNING WITH REGARD TO NONMETALLIC MINERALS