O występowaniu minerałów rudnych w gabrze Nowej Rudy

Maksymilian Kowarz

Abstract


OCCURRENCE OF ORE MINERALS IN THE GABBRO OF NOWA-RUDA