Sympozjum Naukowe w Kazimierzu poświęcone geologicznym problemom Wisły od Sandomierza do Puław

Janusz Stochlak

Abstract


SCIENTIFICAL SYROPOSIUM AT KAZIMIERZ ON GEOLOGICAL PROBLEM OF THE VISTULA RIVER UTILIZATION