Warunki geologiczne występowania szczątków szkieletu słonia kopalnego odkrytych w Warszawie

Jan Trzeciakowski

Abstrakt


GEOLOGICAL CONDITIONS OF OCCURRENCE OF FOSSIL ELEPHANT SKELETON DISCOVERED IN WARSAW