W sprawie niewłaściwego stosowania terminu "petrochemia"

Wojciech Narębski

Abstrakt


ON THE PROPER USE OF THE T:ER;M "PETROCHEMISTRY"