Uwagi o występowaniu ataksiocerasów w osadach Jury Częstochowskiej

Lidia Malinowska

Abstrakt


REMARKS ON THE OCCURRENCE OF ATAXIOCERAS FORMS WITHIN DEPOSITS OF THE CZĘSTOCHOWA JURASSIC