Uwagi o występowaniu ataksiocerasów w osadach Jury Częstochowskiej

Lidia Malinowska

Abstract


REMARKS ON THE OCCURRENCE OF ATAXIOCERAS FORMS WITHIN DEPOSITS OF THE CZĘSTOCHOWA JURASSIC