Występowanie manganu w masywie Łysicy

Włodzimierz Sedlak

Abstract


OCCURRENCE OF MANGANESE IN THE ŁYSICA MASSIF