Przygotowywanie preparatów do oznaczania współczynnika załamania światła metodą pryzmatu

Marta Juskowiak

Abstract


PREPARATIONS TO, DETERMINE REFRACTION INDEX BY METHOD OF PRISM