Przyrząd do wprowadzania izotopów do odwiertów

Jerzy Krotowicz

Abstract


APPARATUS FOR BRINGING ISOTOPES INTO BORE HOLES