Niektóre wyniki wzbogacania surowców kaolinit owych z Dzierżkowa i Roztoki metodą flotacji

Janusz Biernat

Abstract


SOME RESULTS OF CONCENTRATION OF KAOLINITE RAW MATERIALS FROM DZIERŻKÓW AND ROZTOKA, USING THE FLOTATION METHOD