Fotogrametryczne profilowanie rdzeni uzyskanych z otworów wiertniczych

Zygmunt Kowalczyk

Abstract


PHOTOGRAMMETRICAL LOGGING OF CORES FROM BORE HOLES