Pstre iłołupki z Międzybrodzia jako surowce ceramiki budowlanej

Edmund Klimczak

Abstract


VARIEGATED SHALES FROM MIĘDZYBRODZIE (NEAR SANOK) AS RAW MATERIALS FOR BUILDING CERAMICS