Płytko występujące horyzonty gazonośne

Józef Czernicki

Abstract


SHALLOW-OCCURRING GAS-BEARING HORIZONS