Nowa metoda wzbogacania surowców ilastych

Janusz Biernat, Mieczysław Budkiewicz

Abstract


NEW FLOATATION METHOD OF CLAYEY RAW MATERIALS