O możliwości występowania nowych złóż kredy piszącej w rejonie Kornicy

Krystyna Wyrwicka, Zenon Gajewski

Abstract


POSSIBILITY OF NEW CHALK DEPOSIT OCCURRENCE IN THE KORNICA REGION