Bentonit w górnym ordowiku synkliny bardziańskiej w Górach Świętokrzyskich

Roman Chlebowski

Abstrakt


BENTONITE IN UPPER ORDOVICIAN OF THE BARDO SYNCLINE IN THE ŚWIĘTY KRZYŻ MTS.