Nowe materiały wiążące do cementowania minerałów w preparatyce zgładów mikroskopowych

Andrzej Manecki

Abstract


NEW BUILDING MATERIALS FOR CEMENTING THE MINERALS IN MICROSCOPIC SLIDES