Z zagadnień metodyki obserwacji przejawów ropy i gazu w otworach wiertniczych

St. Depowski, J. Królicka, B. Łaszcz

Abstrakt


OBSERVATION METHODS OF OIL AND GAS SHOWS IN BORE HOLES