VI Międzynarodowy Zjazd Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej w Polsce

Henryk Świdziński, Stanisław Wdowiarz

Abstract


VI INTERNATIONAL CONGRESS OF CARPATHO-BALKANIAN GEOLOGICAL ASSOCIATION IN POLAND