Uwagi o znaczeniu ciężaru właściwego skał litych oraz gruntów mineralnych

Władysław Franciszek Mroczkowski

Abstract


REMARKS ON DETERMINING THE SPECIFIC WEIGHT OF COMPACT ROCKS AND OF MINERAL GROUNDS