Dokumentowanie oraz kierunki poszukiwań złóż surowców mineralnych tematem konferencji naukowo-technicznej w Katowicach

Jan Kostecki

Abstrakt


SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE IN KATOWICE ON PROSPECTING TRENDS AND DOCUMENTATION OF MINERAL RAW MATERIAL DEPOSITS