Wiercenia obrotowe jako element polepszania i potanienia badań hydrogeologicznych

Jerzy Iwaszewski, Julian Ciżyński

Abstract


ROTARY DRILLINGS IN HYDROGEOLOGY AND ECONOMICAL POSSIBILITIES OF THEIR INTRODUCTION

Full Text:

PDF (Polish)