Badania geofizyczne, geochemiczne i geologiczne w krajach RWPG

Stefan Cieśliński, Stefan Młynarski

Abstract


GEOPHYSICAL, GEOCHEMICAL AND GEOLOGICAL INVESTIGATIONS IN THE COUNTRIES OF THE COUNCIL OF MUTUAL ECONOMICAL HELP